PeLiKon 2018

Utolsó módosítás: 2019. október 09.

PeLiKon 2018 – A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája

A nyelv perspektívája az oktatásban


Időpont: 2018. november 15–16. (csütörtök–péntek)
Hely: EKE Bölcsészettudományi Kar, Líceum
A konferencia szervezői: EKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, PeLI Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport
Szervezőbizottsága: Domonkosi Ágnes (elnök), Zimányi Árpád, Lőrincz Julianna, Hulyák-Tomesz Tímea, Takács Judit, Kalcsó Gyula, Ludányi Zsófia (titkár)

A konferencia célja egy olyan fórum megteremtése, amely teret ad a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatók és kutatások interdiszciplináris párbeszédének.
A konferenciával egy tematikus, kétévente megrendezendő sorozatot tervezünk elindítani.
Az oktatásnyelvészet az alkalmazott nyelvészet meghatározó részterülete, amelynek vizsgálati körébe tartozik minden olyan oktatási, pedagógiai kérdés, amelyek megoldásában, feltárásában a nyelvtudomány eredményei és módszerei hasznosulhatnak.

A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek a nyelvészeti szempontok és módszerek pedagógiai alkalmazására irányulnak, illetve amelyek a tudás szerveződésének nyelvi aspektusaira koncentrálnak.

Tervezett szekciók, résztémák:
• A nyelv szerepe a konstruktív pedagógiában
• A nyelvi változatosság kérdése a nyelvi nevelésben
• A nyelvtudás és nyelvtanulás pszicholingvisztikája
• A szövegértés, szövegalkotás fejlesztésének nyelvi-nyelvészeti kérdései
• A tanórák nyelvi, nyelvhasználati kérdései
• A változó oktatási környezetek nyelvi feladatai
• Az oktatás szövegtípusai, az új szövegtípusok pedagógiai szerepe
• Két- és többnyelvű helyzetek az oktatásban
• Nyelv és oktatás digitális környezetben
• Nyelvi diszkrimináció az oktatásban
• Nyelvi hátrányos helyzet az oktatásban
• Nyelvi kompetenciák fejlesztése
• Nyelvi szempontok a kommunikációs nevelésben
• Szaknyelvek az oktatásban
• Tankönyvek és tananyagok nyelvi kérdései
• Tantárgyi tartalmak nyelvi kérdései
• Új szempontok az anyanyelvi nevelésben

A PeLi kutatócsoport tagjai kutatási területükhöz kapcsolódva kiemelt paneleket is szerveznek:
Hulyák-Tomesz Tímea: Nyelvi-kommunikációs perspektíva az sportpedagógiában
Kalcsó Gyula: Korpuszok, korpusznyelvészet és a digitális bölcsészet más területei az oktatásban
Ludányi Zsófia: Nyelvi ideológiák az oktatásban

A konferenciára külföldi és hazai kutatók és doktoranduszok jelentkezését is várjuk. Az előadások időtartama 20 perc, amelyet rövid vita követ.
A konferencia lektorált anyagát 2019-ben megjelentetjük.

Határidők:

Jelentkezés: 2018. szeptember 10-ig. Névvel, címmel és kulcsszavakat tartalmazó (névtelen) absztrakttal (max. 1500 leütés) az EasyChair felületén: https://easychair.org/conferences/?conf=pelikon2018.
Az előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2018. szeptember 30-ig.
A végleges program közzététele: 2018. október 31.
A kéziratok leadása: 2019. március 1-ig.

A konferencia részvételi díja: 8000 Ft, doktoranduszoknak 4000 Ft.

Kérjük, a részvételi díjat az Eszterházy Károly Egyetem számlájára utalják.
Számlaszám: 10035003-00336121-00000000,
Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel: PeLiKon – oktatásnyelvészet
Befizetési határidő: 2018. október 19.

 

Eger, 2018. május 3.


A szervezőbizottság


< Vissza