Szakdolgozati témák a Magyar Nyelvészeti Tanszéken

Utolsó módosítás: 2018. január 18.

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK A MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉKEN TANÍTÓ BA, ÓVODAPEDAGÓGUS BA ÉS CSECSEMŐ BA-SOKNAK 2018.

Havasiné Kovács Helga egyetemi tanársegéd:
TANÍTÓ BA
• Beszédhibák, hatásuk, megítélésük
• Névadási motivációk, attitűdvizsgálat

ÓVODAPEDAGÓGUS BA
• Morfológiai tanulásvizsgálat óvodások körében

Dr. Ludányi Zsófia egyetemi adjunktus:
TANÍTÓ BA
• Számítógépes segédeszközök a helyesírás-tanításban
• Korszerű nyelvhelyességi ismeretek tanítása 1–6. osztályban

Dr. Takács Judit egyetemi adjunktus:
CSECSEMŐ BA és TANÍTÓ BA
• A nyelvelsajátítás fokozatainak vizsgálata egy korcsoportban egyéni kutatás alapján
• Az anyanyelvi képességek vizsgálata és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása egy vizsgált közösségben
• Névadás és névhasználat vizsgálata az iskolában / óvodában
• A névadás motivációinak vizsgálata egy-egy vizsgált közösségben


< Vissza