A magyar nyelv jelene és jövője: könyvbemutató

Utolsó módosítás: 2018. március 03.

A magyar nyelv jelene és jövője címmel a magyar nyelv és a magyar nyelvközösség ezredfordulós helyzetét bemutató kötet jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában, Lovász László előszavával, Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében. Az elmúlt 30-40 év tényeire és történeti folyamataira koncentráló multidiszciplináris munkát 2018. február 28-án mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián.

A szintézis több tudományterület neves képviselőinek (Andrássy György, Gyáni Gábor, Kiss Jenő, Kugler Nóra, Kulcsár Szabó Ernő, Nádor Orsolya, Péntek János, Prószéky Gábor, Szabómihály Gizella, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Pál Péter) munkája nyomán született meg, akik között A nyelvi kapcsolattartás alapformái című fejezet szerzőjeként szerepel Domonkosi Ágnes, az EKE Magyar Nyelvészeti Tanszékének főiskolai tanára is.
Török Ádám, az MTA főtitkára köszöntőjében az elmúlt időszakban született, magyar nyelvvel foglalkozó tudományos munkák közül az egyik legjelentősebbnek nevezte a több mint ötszáz oldalas kötetet. A főtitkár szerint az Akadémia támogatásával megjelent munka azért is jelentős, mert kijelöli a magyar nyelvre vonatkozó kutatások súlypontjait és ezzel segíti a nyelvet közvetve vagy közvetlenül érintő társadalmi, politikai döntések meghozatalát is.

A könyvbemutató híre az Akadémia honlapján (videóval).


< Vissza