A Magyar Nyelvészeti Tanszék a humorkonferencián

Utolsó módosítás: 2017. október 24.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék három oktatója és egy hallgatója is előadást tartott az V. Interdiszciplináris Humorkonferencián.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék három oktatója és egy hallgatója is előadást tartott az V. Interdiszciplináris Humorkonferencián, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kampuszán rendeztek meg. Az immár tízéves rendezvénysorozat alkalmat teremt a humor pszichológiai, filozófiai, irodalomelméleti, nyelvészeti megközelítésének párbeszédére, a nyelvészeti tanszék előadói most a kérdés szövegtani, pragmatikai, névtani aspektusait vetették fel.


Takács Judit előadása Kategóriaalkotás és sztereotipizáció mint humorforrás: viccek keresztnévhasználatának vizsgálata címmel viccek keresztnévanyagának segítségével mutatta be azokat a formai és nyelvhasználati körülményeket, melyek során a kategóriaalkotás és sztereotipizáció humor forrásává válhat.
Tomesz Tímea A humor lehetősége a tudósításokban című prezentációjában számos sajtónyelvi példa elemzése révén arra mutatott rá, hogy miképpen jelenhet meg a szórakoztatás, a humor az objektív műfajokban, elsősorban a tudósításokban.
A megszólítás mint a humor és az irónia forrása című előadásában Domonkosi Ágnes hétköznapi társalgások és viccek megszólító elemeinek vizsgálata révén azokat a műfaji, szituatív és formai sajátosságokat tárta fel, amelyek által a megszólítás művelete hozzájárulhat a humor és az irónia megteremtéséhez.
Győrffy Alexandra, magyartanár-kommunikációtanár szakos hallgatónk, akit szakdolgozatának témavezetője, Tomesz Tímea inspirált a részvételre, A humor motiváló szerepe az oktatásban címmel azzal vetett számot, hogy milyen funkciói lehetnek a humornak a tanórai motiválásban.


< Vissza