A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatóinak előadása

Utolsó módosítás: 2020. november 27.

Domonkosi Ágnes és Imrényi András, a Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatói előadást tartottak A magyar mondat és kontextuális környezete című konferencián.

Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ 2020. november 19-20-án online módon rendezte meg az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában rendezvénysorozatának 8. konferenciáját, A magyar mondat és kontextuális környezete címmel. Oktatóink Kuna Ágnessel közös A vokatívusz a mondaton innen és túl című előadásukban nagy mennyiségű, széles körből merített példaanyagra építve tárgyalták a vokatívusz tipikus belső szerkezeti jellemzőit, önálló megnyilatkozásként történő megvalósulásának lehetőségeit, a mondaton belüli viszonyait, azaz a különböző tagmondatokhoz való kapcsolódásának módjait és sorrendiségét, a közlések kontextualizációjában játszott szerepeit, illetve a különböző diskurzusműfajokban jellemző funkcióit.

 

A konferencia programja és absztraktfüzete elérhető itt.

 


< Vissza