A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatóinak online előadása

Utolsó módosítás: 2020. november 12.

Domonkosi Ágnes és Ludányi Zsófia közös online előadást tartott a komáromi Variológiai Kutatócsoport X. nemzetközi tudományos szimpóziumán.

A komáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport 2020. november 12-én rendezte meg X. nemzetközi tudományos szimpóziumát „Online tanítás – kontakt tanítás" alcímmel. A konferencia témája a pandémiás helyzet hatása volt az oktatási-nevelési folyamatokra az oktatási rendszer különféle szintjein, különös tekintettel az oktatás nyelvi vetületeire.

 


A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatói, dr. habil. Domonkosi Ágnes és dr. Ludányi Zsófia előadásukban azt mutatták be, milyen hatással volt a világjárvány és a távolléti oktatás bevezetése a hallgató-oktató írásbeli kapcsolattartás nyelvi jellemzőire. Az előadók rámutattak, hogy a mindennapi személyes kommunikáció hiánya, a bizonytalan állapotok, a veszélyeztetettségérzés miatt a nyelv interperszonális funkciója felértékelődik, a beszélők nyelvi eszközök révén közvetlenségre törekednek, gyakoriak az érzelemkifejezések, a személyes viszonyok hangsúlyozása.

 

 


< Vissza