Bednanics Gábor előadása nemzetközi konferencián

Utolsó módosítás: 2019. október 06.

Bednanics Gábor, az Irodalomtudományi tanszék főiskolai tanára 2019. október 4-én előadást tartott a Filozófia és irodalom konferencián Alsósztregován (Szlovákia).

A felvidéki Alsósztregován, a Madách-kastélyban 2019. október 4-5-én rendezte meg a Szlovákiai Magyar Tudományos Tanács Filozófia és irodalom című konferenciáját. A kétnapos tanácskozáson Madách Imre munkássága mellett a két tudományterület közös pontjaira igyekeztek rávilágítani a neves előadók. Bednanics Gábor a gondolati költészet fogalmának kérdései kapcsán arra kereste a választ, hogy miért is fontos a bölcselet az irodalom értelmezése során, illetve mit értünk azalatt, amikor a lírai szövegekben filozófiai megoldásokat vélünk felbukkanni. Mindehhez Babits Mihály költészetét választotta szemléltetésül.

A részletes program elérhető itt.
A konferencián való részvételt az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című projekt támogatta.


< Vissza