Domonkosi Ágnes előadása az MTA rendezvényén

Utolsó módosítás: 2020. november 27.

Domonkosi Ágnes, a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanára felkért előadóként szerepelt az MTA I. osztályának tudomány ünnepi rendezvényén.

Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya A szövegértés kérdései címmel rendezett konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepén, 2020. november 16-án. A konferencia 10 felkért előadója, köztük Tolcsvai Nagy Gábor, Csépe Valéria, Pléh Csaba, Kulcsár Szabó Ernő, Fehér M. István a nyelvtudomány, a pszichológia, a pedagógia, az irodalomtudomány, a teológia és a klasszika-filológia nézőpontjából reflektált a mindennapi szövegértés problémáira. Domonkosi Ágnes A társas viszonyok feldolgozása mint a szöveg értelemösszetevője című előadása néhány jellegzetes szociokulturális szituáltságú diskurzusrészlet elemzése, illetve az azokra való hétköznapi reflexiók empirikus feltárása révén azt mutatta be, hogy a különböző megformáltsági módokhoz járuló kulturális és társas attribúciók miként vehetnek részt a szövegértelem megképzésében.


A tanácskozás programja: https://mta.hu/mtu_esemenynaptar/2020-11-16-a-szovegertes-kerdesei-3658

 

 


< Vissza