Domonkosi Ágnes konferencia-előadása

Utolsó módosítás: 2019. április 01.

Az ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. március 28-29-én konferenciát rendezett „Nyelvtan, diskurzus, megismerés – A magyar nyelv funkcionális leírása” címmel.

Domonkosi Ágnes, aki a rendezvényt szervező műhely tagja, a Főnévi és igei konstrukciók című szekció elnökeként „Tetszettem volna magamat megvédeni..." A tetszikelő szerkezetek formai és funkcionális lehetőségei címmel tartott előadást. Bemutatta, hogy a tetszik segédige főnévi igenévvel kiegészülő szerkezetei (pl. Hogy tetszik lenni?) milyen komplex szemantikai tartalmak kidolgozásához járulhatnak hozzá, mennyiben képeznek le másképp egy adott folyamatot, mint igével kifejezett megfelelőik.
A konferecia gazdag programja és absztaktfüzete elérhető itt.


< Vissza