Domonkosi Ágnes kutatói szemináriuma

Utolsó módosítás: 2020. június 30.

Az ÚNKP keretében elvégzett kutatásainak az online oktatás diskurzusára vonatkozó részeredményeiről számolt be 2020. június 29-én online kutatói szeminárium keretében Domonkosi Ágnes, a Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatója.

A társas deixis szerepei az online oktatás diskurzusaiban címmel tartott beszámolón empirikus kutatási eredményekre építve mutatta be a nyelvi kapcsolatteremtés és kapcsolattartás eszközeinek működését az online oktatás szóbeli és írásbeli diskurzusaiban. A szemináriumon a tanszék oktatói mellett doktorandsz, illetve több hallgató is részt vett, köztük olyanok, akik bekapcsolódnak a PeLi oktatásnnyelvészeti kutatócsoport munkájába.

A kutatói szeminárium az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-4-EKE-1 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával valósult meg.


< Vissza