Dr. Takács Judit előadása

Utolsó módosítás: 2017. december 05.

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017. november 29-én Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak címmel szimpóziumot rendezett.

A szimpóziumon egyetemünket dr. Takács Judit, az EKE Magyar Nyelvészeti Tanszékének oktatója képviselte, aki a Köznevesült tulajdonnevek szótára címmel tartott előadást, melyben a készülő kiadványról, az apellativizáció általános problémáiról és a névcikkek összeállítása kapcsán felmerülő kérdésekről beszélt.


< Vissza