IrKa - Irodalom és Kanonizáció

Utolsó módosítás: 2020. november 11.

A tudományos konferencia az irodalomtanítás lehetőségeit, módszertanát, lehetséges kérdéseit helyezi vizsgálódásunk fókuszába.

A felkért és a konferenciára jelentkezett előadók számos aspektusból közelítenek a témához: az általános iskola kezdetének szövegalkotási és -értési kihívásaitól az érettségi előkészítéséig, a különböző korosztályok olvasási szokásainak vizsgálatán át a személyiségfejlesztés lehetőségéig számos jó gyakorlattal, kutatással találkozhatunk. Bepillantást nyerhetünk a Neveléstudományi Doktori Iskola irodalomtanítás módszertanával foglalkozó hallgatóinak műhelymunkájába, megismerhetjük a komplex élményalapú irodalombefogadás fogalmát, felvázoljuk a mind módszertanilag, mind poétikailag fokozatosan építkező irodalomtanítás lehetőségét.

A konferencia során bemutatjuk az olvasmányfeldolgozás egyik kedvelt módszerét, a lapbook-projektet és ennek legkiválóbb eredményeit, valamint kerekasztal-beszélgetésre hívjuk a kollégákat és a tanárképzésben résztvevő hallgatókat az irodalomoktatás mai helyzetéről, kihívásairól.


Online csatlakozás: 

https://us02web.zoom.us/j/82191532528?pwd=M3gwS2duS2Fmb0VoNkYycEY2anN6Zz09

Meeting ID: 821 9153 2528

Passcode: 163570


I. szekció
08:45-09:00 Juhászné Hovanecz Fruzsina: Csoltó, Bodok világában való lét. Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötetének módszertani lehetőségei
09:00-09:15 Kispál Dániel: Etikai és/vagy esztétikai dimenzió – Az irodalomtanítás perspektívái a 20. század elején
09:15-09:30 Csató Anita: (Poszt)modern „hősök" és identitásválság Grecsó Krisztián regényeiben
09:30-09:45 Kusper Judit: Kortársat a kortársaknak – Dragomán György Máglya című regényének közvetítési lehetőségei a középiskolai oktatásban
09:45-10:00 Kiss Dávid: Újraírható klasszikusok? – Lehetőségek a Jókai-paradoxon feloldására
10:00-10:15 vita


II. szekció
10:15-10:30 Pálfi Dorina: A státuszkezelés megjelenése az irodalomtanításban
10:30-10:45 Herédi Rebeka: Interpretációs technikák és tanulásszervezési módok a 21. századi irodalomtanításban
10:45-11:00 Farkas Anett: Az irodalmi művek feldolgozása a történetmesélés-történetalkotás módszerével
11:00-11:15 Szirtes Bence: Konstruktivizmus és gamifikáció – Egy lehetséges módszertan elméleti alapjai
11:15-11:30 vita
11:30-12:30 ebédszünet


III. szekció
12:30-12:45 Raátz Judit: Szöveg, szövegértés és -alkotás kérdései és módszerei magyarórán
12:45-13:00 Urbán Péter: Az előzetes tudás szerepe az értelmezés kanonizációjában a versértelmező irodalomórán
13:00-13:45 K. Nagy Emese: Szépirodalmi szövegek személyre szabott közvetítése tanórán
13:45-14:00 vita
14:00-14:15 szünet


14:15-15:15 Kerekasztal-beszélgetés
A kerekasztal-beszélgetés témái:
Hogyan s mivégre olvassunk szépirodalmat?
A kortárs irodalom és a tananyagelrendezés napjaink irodalomoktatásában
A Nemzeti alaptantervvel kapcsolatos kérdések az irodalomtanítás felől
Pedagógiai módszerek az irodalomtanításban


< Vissza