Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

Utolsó módosítás: 2019. május 23.

2019. május 21-én az ELTE DiAGram Funckionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kerekasztal-beszélgetést és könyvbemutatót szervezett Poétika és korpusz címmel az ELTE BTK Nyelvész Könyvtárában.

A poétika elméleti és módszertani kérdéseit nyelv- és irodalomtudományi kiindulópontból egyaránt problematizáló kerekasztal-beszélgetést Domonkosi Ágnes vezette, résztvevői: Bengi László, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Gábor, Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor voltak.
A beszélgetést megelőzően Horváth Péter mutatta be az egri Líceum kiadónál megjelent, Domonkosi Ágnes és Simon Gábor szerkesztette Nyelv, poétika, kogníció című tanulmánykötetet, amely a Stíluskutató csoport 2016-ban Egerben megrendezett konferenciájának anyagát tartalmazza.
A rendezvény meghívója
Híradás az ELTEOnline-on


< Vissza