Nyelvészeti előadások nemzetközi oktatási konferencián

Utolsó módosítás: 2018. június 24.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék három oktatója tartott előadást a június 22–23-án Nagyváradon megrendezett III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencián.

Dr. habil. Lőrincz Julianna az Empirikus kutatások a közoktatásban c. szekcióban tartott előadást, ahol a szekcióvezetői teendőket is ellátta. A stíluskompetencia fejlesztése az anyanyelvtankönyvek elméleti stilisztikai anyagaival és gyakorlataival című előadásában azt vizsgálta, hogy a szlovákiai magyar általános és középiskolai tankönyvek, munkafüzetek milyen stilisztikai tananyaggal, feladatokkal és gyakorlatokkal segítik a tanulók stíluskompetenciájának fejlesztését.

Dr. habil. Domonkosi Ágnes és dr. Ludányi Zsófia A társas deixis szocializációs mintái az óvodai báb- és drámajátékban. Egy óvodapedagógus-képzésben zajló kísérlet tanulságai című előadásukban azt elemezték, hogy milyen, a beszélőre és a beszédpartnerre, illetve a kapcsolat alakítására utaló konstrukciók járulnak hozzá a szerepviszonyok megalkotásához az óvodai bábjátékban, és hogy ezek mennyiben szolgálhatnak a nyelvi kapcsolattartás mintájaként. Domonkosi Ágnes egyúttal a szekció elnöki teendőit is ellátta.


< Vissza