Szabó Lőrinc 60

Utolsó módosítás: 2017. október 24.

Szabó Lőrinc 60 – A Magyar Irodalomtudományi Tanszék oktatóival

A Magyar Irodalomtudományi Tanszék két munkatársa, dr. Bednanics Gábor főiskolai tanár és Balogh Gergő óraadó oktató is előadással szerepelt a Szabó Lőrinc munkásságát középpontba állító „örök véget és örök kezdetet". Szabó Lőrinc 60 című, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék társszervezésében megvalósult konferencián.

A kétnapos tanácskozás során számos rangos előadás hangzott el, amelyek Szabó Lőrinc életművének új típusú, produktív megközelítéseit artikulálták. A konferencia előadói között olyan jeles, a Szabó Lőrinc-újraértésben kulcsszerepet játszó kutatók voltak, mint Kulcsár Szabó Ernő, Kabdebó Lóránt és Kulcsár-Szabó Zoltán.

Bednanics Gábor Struktúrák és térkompozíciók Szabó Lőrinc verseiben című előadása Szabó Lőrinc költészetének a térpoétika felőli kérdezés vizsgálati szempontjait előtérbe állító áttekintését mutatta be. Az előadás legfontosabb tétje azonban az volt, hogy az elméleti kérdezésmód mellett mindvégig szem előtt tartsa a téma költészettörténeti vonatkozásait, és ekként, a térpoétikai kérdezés nyújtotta belátások felől kérdéseket legyen képes intézni a Szabó Lőrinc irodalomtörténeti helye körül kialakult diskurzushoz.

Balogh Gergő Az élet politikája és poétikája címmel megtartott előadása a Semmiért Egészen című Szabó Lőrinc-vers szoros olvasására vállalkozott, a költeménynek a benne megjelenített élethez való viszonyát, valamint ezzel szoros összefüggésben az énnek a Másikhoz való viszonyát tárgyalva. Az előadás az élet modern politikáját annak modern poétikájával kapcsolta össze, felvillantva egy lehetséges kultúratudományos kérdezés lehetőségét.

A konferencia programja: https://pim.hu/hu/esemenyek/szabo-lorinc-konferencia


< Vissza