Szép magyar beszéd verseny

Utolsó módosítás: 2017. október 11.

Szép magyar beszéd verseny minden pedagógusjelölt számára

Felhívás

A több évtizedes hagyománynak megfelelően a Magyar Nyelvészeti Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A verseny egyben a 2018 tavaszán megrendezendő országos verseny elődöntője.

A versenyfeladat egy szabadon választott és egy kötelező szöveg Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő értető (de nem Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő értető (de nem Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő értető (de nem Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20 színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20 színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20 színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20 –21. századi, esetleg a  19. századi magyar esszéirodalom, publicisztika vagy a kevéssé kevéssé párbeszédes széppróza szövegeiből. A szöveg terjedelme ne haladja meg a 3 percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen. A verseny első helyezettje képviselheti intézményünket az országos versenyen.

 

Az értékelés főbb szempontjai:

  • jó szövegértés és szöveghűség,
  • a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a hangerő illő alkalmazása;
  • a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

A verseny helye és időpontja: A épület 308. terem, 2017. november 28. 15.30.

 

Jelentkezés:

a Magyar Nyelvészeti Tanszék (A épület 304. szoba) előtti hirdetőtáblán vagy e-mailben: lorincz.julianna@uni-eszterhazy.hu.


< Vissza