Szép magyar beszéd verseny

Utolsó módosítás: 2017. november 30.

Szép magyar beszéd verseny minden pedagógusjelölt számára

Felhívás

A több évtizedes hagyománynak megfelelően a Magyar Nyelvészeti Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A verseny egyben a 2018 tavaszán megrendezendő országos verseny elődöntője.

A versenyfeladat egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő, értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20–21. századi, esetleg a  19. századi magyar esszéirodalom, publicisztika vagy a kevéssé párbeszédes széppróza szövegeiből. A szöveg terjedelme ne haladja meg a 3 percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen. A verseny első helyezettje képviselheti intézményünket az országos versenyen.

 

Az értékelés főbb szempontjai:

  • jó szövegértés és szöveghűség,
  • a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a hangerő illő alkalmazása;
  • a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

A verseny helye és időpontja: A épület 308. terem, 2017. november 28. 15.30.

 

Jelentkezés:

a Magyar Nyelvészeti Tanszék (A épület 304. szoba) előtti hirdetőtáblán vagy e-mailben: lorincz.julianna@uni-eszterhazy.hu.


< Vissza