A Magyar Nyelvészeti Tanszék rövid története

Utolsó módosítás: 2020. március 26.

A főiskolán a kezdetektől, 1949-től működik a Magyar Nyelvészeti Tanszék.

A főiskolán a kezdetektől, 1949-től működik a Magyar Nyelvészeti Tanszék. Megalapítója dr. Papp István, a debreceni egyetem későbbi professzora volt. 1955-től dr. Bakos József követte őt, majd 1979 és 1995 között dr. Fekete Péter, 1995 és 2003 között Vargáné dr. Raisz Rózsa vezette a tanszéket. Az 1980-as évek közepétől egyre jelentősebbé vált a tanszék tudományos munkája. Tíz év alatt hatan szereztek kandidátusi fokozatot, a minősítési rendszer átalakítása után pedig négy kolléga doktori (PhD-) fokozatot, ill. két fő habilitált.

Oktatóink közül többen vettek, illetőleg vesznek részt bizottságok, kutatócsoportok munkájában (MTA Magyar Nyelvi Bizottsága: 2 fő; Nyelvtudományi Munkabizottság: 2 fő; stíluskutató csoport: 4 fő; nyelvstratégiai kutatócsoport: 1 fő; anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport: 1 fő; a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya: 2 fő; az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöksége: 1 fő; a Magyar Rádió Nyelvi Bizottsága: 1 fő). Oktatóink tagjai a Miskolci Akadémiai Bizottság nyelvtudományi szakbizottságának, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Heves megyei csoportjának.

1990 és 2000 között a – Magyar Nyelvtudományi Társasággal és az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen – a tanszék rendezte meg kétévenként az országos anyanyelv-oktatási napok rendezvénysorozatát. (Akkreditált továbbképzéssé alakulásával sajnálatosan megszakadt. Az elhangzott előadások a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai című sorozatban jelentek meg.) Ugyancsak az egri tanszék adott otthont 1994-ben a Magyar Nyelvészek Kongresszusának. 1987 óta minden évben Egerben tartjuk a pedagógusjelöltek Nagy J. Béla országos helyesírási versenyét, amelyhez konferencia is kapcsolódik. Az itt elhangzott előadások külön kötetben megjelennek.

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet többi (irodalmi) tanszékével együtt végzett folyamatos fejlesztőmunkánknak köszönhetően 2004-ben – az akkreditációs eljárás eredményes lezárása után – megindulhatott az egyetemi szintű magyar szakos képzés, lexikológia, lexikográfia szakiránnyal. Az újabb átalakulás éve 2006, ekkortól a bolognai rendszerű oktatásra áttérve a hároméves (BA) magyar alapszakot indíthattuk meg. Folytatásaként 2008 szeptemberében a magyartanári mesterképzés levelező, 2009 szeptemberétől nappali formáját kezdhettük el.

 A nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók a Szarvas Gábor Tudományos Diákkörben tevékenykedhetnek.


< Vissza