PeLiKon 2018

Utolsó módosítás: 2019. október 09.

A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája


A nyelv perspektívája az oktatásban


Időpont: 2018. november 15–16. (csütörtök–péntek)
Hely: EKE Bölcsészettudományi Kar, Líceum
A konferencia szervezői: EKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, PeLI Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport
Szervezőbizottsága: Domonkosi Ágnes (elnök), Zimányi Árpád, Lőrincz Julianna, Hulyák-Tomesz Tímea, Takács Judit, Kalcsó Gyula, Jánk István, Ludányi Zsófia (titkár)

A konferencia célja egy olyan fórum megteremtése, amely teret ad a nyelv és az oktatás sokszínű összefüggésrendszerével foglalkozó kutatók és kutatások interdiszciplináris párbeszédének.
A konferenciával egy tematikus, kétévente megrendezendő sorozatot tervezünk elindítani.
Az oktatásnyelvészet az alkalmazott nyelvészet meghatározó részterülete, amelynek vizsgálati körébe tartozik minden olyan oktatási, pedagógiai kérdés, amelyek megoldásában, feltárásában a nyelvtudomány eredményei és módszerei hasznosulhatnak.

A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek a nyelvészeti szempontok és módszerek pedagógiai alkalmazására irányulnak, illetve amelyek a tudás szerveződésének nyelvi aspektusaira koncentrálnak.

Plenáris előadók:

Prof. dr. Csépe Valéria DSc, kutatóprofesszor, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Prof. dr. Tolcsvai Nagy Gábor DSc, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Dr. Eőry Vilma PhD, szakmai tanácsadó, Magyar Nyelvstratégiai Intézet

A konferencia programfüzete letölthető innen.

A konferencia absztraktjai letölthetők innen.

Ajánljuk továbbá figyelmükbe PPT-sablonunkat.

Az előadások időtartama 20 perc, amelyet rövid vita követ.

A konferencia lektorált anyagát 2019-ben megjelentetjük.

A kéziratok leadása: 2019. március 1-ig.

A konferencia résztvevői számára összeállítottunk egy eligazító dokumentumot, amelyben a legfontosabb helyszínekről lehet tájékozódni.


A konferenciakötetbe szánt tanulmányokat legkésőbb 2019. április 30-áig várjuk a pelikon2018@gmail.com címen.
Kérjük, hogy a beküldött írások hossza szóközökkel együtt legalább 20.000, legfeljebb 40.000 karakter legyen.

A részletes formázási útmutató elérhető itt.

Kérjük, hogy a tanulmányokat tartalmazó fájl neve mindig tartalmazza a szerző nevét és egy kulcsszót a tanulmányból (ékezetek nélkül), például: Jank_Istvan_diszkriminacio.docx.


 

A szervezőbizottság


< Vissza