A kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2017. február 10.

kiadványai

Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. A kommunikáció oktatása 8. Szerk.: H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula. Lektorálta: Balázs László. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2016. oldal. ISSN 2062-5804; ISBN 978-615-5562-49-5 (160 oldal)

H. Tomesz Tímea: A tartalomhoz forma. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben. Pandora Könyvek. Líceum Kiadó, Eger, 2015. ISSN: 1787-9671 (172 oldal)

H. Varga Gyula: Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába. Második, átdolgozott kiadás. Gramma Kiadó, Eger–Sárospatak. 2015. (114 oldal)

A kommunikációs készségfejlesztés eszköztára. A kommunikációban oktatása 7. (Szerk.: Andok Mónika. Lektorálta: H. Varga Gyula) Hungarovox Kiadó, Budapest, 2015. (283 oldal) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5562-12-9


H. Varga Gyula: Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába. Gramma Kiadó, Eger, 2015. (154 lap) ISBN: 978-963-12-1294-5


A test szemiotikája. A 11. Semiotica Agriensis tanulmányai. (Szerk.: Balázs Géza) Magyar Szemiotikai Társaság, 2014, Budapest.


Pölcz Ádám (szerk.): Emlékezet: ünnep – fesztivál. A 10. Semiotica Agriensis tanulmányai. (Szerk.: Pölcz Ádám) Magyar Szemiotikai Társaság, 2013, Budapest.


A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. A kommunikációban oktatása 6. (Szerk.: Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula) Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014. (183 oldal) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5351-53-2


Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Főiskolai jegyzet. Gramma Kiadó, Eger, 2013. (124 oldal) ISBN: 978-963-08-9258-2


Balázs László: A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei. Gramma Kiadó, Eger. 2013. (126 lap) ISBN: 978-963-08-7444-1


A hatékony kommunikáció. A kommunikáció oktatása 5. (Szerkesztette: Balázs László – H. Varga Gyula. Lektorálta: H. Tomesz Tímea) Hungarovox Kiadó, Budapest, 2013. (160 oldal) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5351-02-0


Gasztroszemiotika – Az étkezés jelei. (Szerk.: Balázs Géza, Balázs László és Veszelszki Ág-nes) Magyar Szemiotikai Tanulmányok 27. MSzT–Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.


A kommunikációoktatás tartalmi kérdései. A kommunikáció és oktatása 4. Szerkesztette: H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2012. (122 lap) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5079-52-08


A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései. A kommunikáció és oktatása 3. Szer-kesztette: H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2011. (124 lap) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5079-51-1


H. Varga Gyula: Nyelvhasználat a médiában. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010. (144 lap) ISBN: 963-9292-37-0


A kommunikációoktatás kontextusai. A kommunikáció oktatása 2. (Szerk.: H. Varga Gyula) Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010. (125 lap) ISBN: 978-973-9908-66-6 Ö, ISBN: 978-973-9908-67-3 I. kötet


Az utazás szemiotikája. (Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Ta-nulmányok 22–23. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2010.


Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. (Szerk.: H. Varga Gyula) Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009. (115 lap) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5562-12-9


A médianyelv bulvárosodása. Tanulmányok a kommunikációkutatás köréből. (Szerk.: H. Varga Gyula) EKF Tudományos Közlemények, XXXVI. Líceum Kiadó, Eger, 2009. 157 oldal


Ikonikus fordulat a kultúrában. (Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 18-19. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2009. 497 oldal


Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. (Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 16–17. Líceum Kiadó, Budapest-Eger, 2008. 362 oldal


Káros médiatartalmak. (Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula) DUE, Budapest – Líceum Kiadó, Eger. 2008. (135 oldal) ISBN: 978-963-9417-91-5


Kommunikáció és szövegkutatás. Tanulmányok a kommunikációkutatás köréből. (Szerk.: H. Varga Gyula) EKF Tudományos Közlemények, XXXIV. Líceum Kiadó, Eger, 2007. 235 oldal


Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. (Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 12-14. Líceum Kiadó, Budapest-Eger, 2007. 308 oldal


A magyar nyelv hete 1967–2006. Az anyanyelvi ismeretterjesztés négy évtizede. (Szerk.: H. Varga Gyula) Diamond Kiadó, Eger, 2007. ISBN: 978-963-06-2326-1


Társadalom és jelek. (Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Tanulmá-nyok, 10-11. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2006. 277 oldal


A magyar szemiotika negyedfél évtized után. (Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes) Budapest–Eger, 2005. (A Magyar Szemiotikai Társasággal közös ki-advány)


Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7–8. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2005. (A Magyar Szemiotikai Társasággal közös kiadvány) (296 lap.)


Kommunikáció és nyelvhasználat. (Szerk.: H. Varga Gyula) Líceum Kiadó, Eger, 2004. (173 lap)


Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. (Szerk.: H. Varga Gyula) EKF Tudományos Közlemé-nyek. XXIX. Líceum Kiadó, Eger, 2002. (262 lap.)


Ismeretek a nyelvről. (Szerk.: H. Varga Gyula) Diamond Kiadó, Eger, 2003. (228 lap) ISBN: 963-9292-37-0

 

H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2001. (238 lap) ISBN: 978-963-9417-91-5


Minerva küszöbén. (Szerk.: H. Varga Gyula) EKF Tudományos Közlemények. Líceum Kiadó, Eger, 2001.


< Vissza